Когато възпитавате деца, отделяйте за това два пъти по-малко пари и два пъти повече време10 правила на щастливото семейство


1.    Изкуството на възпитанието може да се научи


2.    Добрите родители се разминават без уговорки


3.    Примерът е най-добрия учител

4.    Отговорните родители не се боят от трудностите

5.    По-добре го направете сега, а не след това

6.    Смирението е крайъгълен камък на лидерството

7.    Стресът е въпрос на избор

8.    Доверието трябва да се заслужи

9.    Възпитанието никога не завършва. То се променя по форма

10. Аз мога да променя само себе си

От книгата Правила на щастливото семейство (Книга за отговорни родители) Джон и Карен Милер

Parenting the QBQ Way (How to be an Outstanding Parent and Raise Great Kids Using the Power of Personal Accountability) John G. Miller, Karen G. Miller