На Велика сряда обичай е да се бере здравец, предимно от децата, и на Разпети петък той да се раздава за здраве.

Велика сряда ни припомня за една жена, разкаяла се блудница, която изляла драгоценен елей върху Господа в дома на Симона прокажени (Мат.26:6-13, Марк 14:3-9). С това тя Го помазала за погребение, приживе оплаквала, умивайки нозете Му със сълзите Си и откривайки ги с великолепните си коси. За нея Той казал, че много се прощава на този, който умее много да обича.

На този ден Юда отива при юдейските първенци и договаря предателството на Христос за печално известните 30 сребърника.(Мат. 26:3-5, 14-16, Марк 14:1-2, 10-11, Лук. 22:1-6).

Голяма е разликата между спасената грешница и погиналия Юда, избран преди това за апостол: тя отдала цялото си богатство за Христа и целувала нозете Му, а той продал за пари Учителя си с целувка.

велика сряда, страстна седмица, Великден велика сряда, страстна седмица, Великден