-       Проблемът на света е, че глупавите са самоуверени, а умните винаги се колебаят.


-    Досадното на този свят е, че идиотите са уверени в себе си, а умните са изпълнени със съмнения.


-        Ако на света имаше повече хора, които желаят собственото си щастие повече, отколкото желаят нещастието на другите, за няколко години бихме постигнали рая!

-       Да нямате някои от нещата, които искате е неизменна част от щастието

-       Проблемът на света е в това, че    глупаците и фанатиците са винаги уверени в себе си, а умните хора са пълни със съмнения

-      Ако на света имаше повече хора, които желаят собственото си щастие повече, отколкото желаят нещастието на другите, за няколко години бихме постигнали рая!

Bertrand Russell 1

Бъртранд Ръсел  (Bertrand Arthur William Russell), (1872-1970) 3ти граф Ръсел.

Английски философ, логик и математик, общественик, публицист, член на лондонското Кралско дружество (1908). Член на Камарата на лордовете (1931). Първоначално работи върху проблеми на математиката, създава теорията на типовете. Родоначалник на логическия атомизъм. Заедно с Дж. Мур е основоположник на английския неореализъм. По-късно преминава на позициите на логическия позитивизъм. В резултат на своя метод на логическия анализ на философията стига до извода, че материята и духът са логическа конструкция от сетивни данни. Философски съчинения - "Анализ на духа", "Анализ на материята", "Човешкото познание. Неговата сфера и граници".

На два пъти е арестуван, поради пацифистката си дейност и проектите против употребата на ядрено оръжие, като втория път той е на 81- годишна възраст.

Получава Нобелова награда за литература през1950 г.