Питър Дракър


Знанието – основен източник на богатство и благосъстояние


Питър Дракър (Peter Drucker 1909 – 2005 г.) е американски специалист и автор на книги по теория на управлението и бизнес мениджмънта, както и социален еколог. Неговите книги и научно-популярни статии, изследват по какъв начин хората се организират в бизнес корпорациите, правителствения сектор и нестопанските сдружения в обществото. Той е един от най-известните и най-широко влиятелни мислители в областта на научния мениджмънт.


Разбиранията за бизнеса на Питър Дракър са едни от най-уважаваните мениджмънт постулати по света. Те могат да бъдат особено полезни за представителите на поколението Y, живеещи в традиционна корпоративна офис среда и хората, отправили поглед навън, към пазара, с желанието да създадат собствена фирма.


 peter drucker 1


Цитати на Питър Дракър, които променят мирогледа

·         „Да правиш правилното нещо е по-важно, отколкото да правиш нещата правилно.“

·         „Ако искаш нещо ново, трябва да спреш да правиш нещо старо.“

·         „Няма нищо толкова безполезно, колкото вършенето с голяма ефетивност на нещо, което въобще не трябва да се върши.“

·         „Това, което се измерва, се подобрява.“ „Резултатите се постигат като се изследват възможности, не като се решават проблеми.“

„Толкова голяма част от това, което наричаме мениджмънт, се състои от затрудняване на работата на хората.“

·         „Хората, които не поемат рискове, като цяло правят около две грешки годишно. Хората, които поемат рискове, като цяло правят около две грешки годишно.“

·         „Срещите по определение са липса на ефективна организация. Защото човек или се среща или работи. Той не може да върши двете едновременно.“

·         „Дългосрочното планиране не се занимава с бъдещи решения, а с бъдещето на настоящи решения.“

·         „Мениджмънтът прави нещата правилно. Лидерството прави правилните неща.“

·         За пръв път толкова много хора се изправят пред необходимостта да управляват себе си. Но обществото е напълно неподготвено за това.

·         Задачата на маркетинга е дотолкова да изучи клиента, че продуктите или услугите да паснат напълно на клиента и да се продават сами.

·         Знанието дава възможност за избор. Това обяснява защо жените започнаха да заемат същите длъжности като мъжете.

·         Малко хора, дори сред високо ефективните, не могат да отговорят на въпроси като "Знаете ли в какво сте най-силни? Знаете ли какво трябва да научите, за да извлечете максимална полза от силните си страни?" Което е по-съществено – малко хора въобще си задават тези въпроси.

·         Най-големите предизвикателства пред организациите са: подобряване на катастрофално ниската производителност на работещите в областта на знанието.

·         Няма нищо удивително в това, че придобиването и разпределението на формални знания заема такова място в обществото на знания, каквото са заемали придобиването и разпределението на собствеността и дохода в продължение на тези два или три века, които ние наричаме "епоха на капитализма".

10 гениални мисли от Питър Дракър


1. Резултати се постигат чрез използването на възможности, а не чрез решаване на проблеми. 

2. Няма нищо по-безполезно от това да изпълнявате ефективно работа, която по принцип е ненужна. 

3. Голяма част от това, което днес наричаме управление, се състои в това да усложняваме начина, по който хората вършат своята работа.

4. Целта на маркетинга е да се узнаят и разберат нуждите на клиента така, че продуктът или услугата да са в точно съответствие с неговите изисквания и да се продават сами. С

5. Необходимо е постоянно да се подобряват, изграждат, тестват знанията и компетентностите, които имаме, в противен случай те ще се загубят. 

6. Резултатите зависят от маркетинга и новите технологии, всичко останало са разходи

7. Предприемачество може да бъде рисковано, защото много от така наречените предприемачи не разполагат с достатъчно опит. 

8. Ако управителят позволява на събитията да определят, какво той да прави, какво да работи, на кое трябва да се обърне сериозно внимание, тогава всичките му усилия в крайна сметка са пропиляни за дреболии. 

9. Трима от най-харизматичните лидери на XX в. са причинили повече човешко страдание, отколкото всеки друг в историята. Това са: Хитлер, Сталин, и Мао. Важна е не харизмата на лидера, а неговата мисия.  Какво прави един човек лидер? Това не е ентусиазма, с който той говори от подиума. Човек става лидер заради вижданията си, идеята, мечтата и това доколкото той е в състояние да зарази с целите си другите, за да работят заедно да постигнат успех.

10. За да сведете нивото на некомпетентност до задоволително, трябва да изразходите много повече труд и усилия, отколкото ако скочите от първокласното изпълнение в безупречното. По-лесно е да се премине от добро към велико, отколкото от лошо към по-добро. Така че се фокусирайте върху развитието на талантите си в това, което правите добре, отколкото да се стремите да бъдете "напълно разработена личност". Лесно е да се замени някой, който може по малко от всичко. Този, който се счита за най-добър в сферата си е незаменим.
Източник сп. Entrepreneur.