Седми октомври се отбелязва като

Световен ден за достоен труд


За седма поредна година синдикатите по цял свят мобилизират силите си в подкрепа честването на деня, в повече от 130 държави в целия свят.

Отбелязва се по решение на конгреса на Международната организация на профсъюзите и обединява синдикалисти от цял свят в усилията им за установяване и спазване на работните права и солидарност.

Достойните условия на труд според Европейската конфедерация на профсъюзите включват пет основни принципа:

  • Закриване на временните работни места, които застрашават здравето и безопасността на работещите, като нанасят също щети на пазара на труда и на икономиката,

  • Въвеждане на по-добра организация на труда, създаване на благоприятна работна среда, осигуряване на по-добър баланс между работата и личния живот, възможност за обучение и развитие на уменията и квалификацията през целия живот,

  • Силна законодателна защита на работещите,

  • Изграждане на обща система от социални грижи за европейците, които сменят работата си всяка година,

  • Стимулиране на социалния диалог и колективното договаряне при активното участие на социалните партньори в реформите на пазара на труда


 

dostoen trud 1

По инициатива на световното синдикално движение, денят ще бъде отбелязан с различни прояви. В София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Благоевград и Враца, експерти на КТ "Подкрепа" ще раздават ваучери за безплатна консултация за основните права на работното място. Ще се дават и консултации по трудово правни въпроси, за пазара на труда, обучението и квалификацията, младежките дейности и безопасността при работа.

Според областния лидер на КНСБ в Плевен – Янчо Апостолов в България има условия за достоен труд, но те не винаги се спазват. Според него плашеща е липсата на държавно участие в задължителния контрол за спазването на трудовото законодателство. Янчо Андонов изброи и най-често срещаните нарушения:

На първо място са работните заплати. От една страна, те са непоносими ниски и от другата страна, се забавят безразборно. Трябва задължително да отбележим условията на труд. Работното време се нарушава масово. Особено в частта му за сумирано изчисляване на работното време. Полага се и извънреден труд, но вместо да работят по 8 часа, хората работят по 12-14 непрекъснато, без почивни дни, без спазване на празнични – работи се безразборно. На следващо място, не бива да забравяме отпуските. В много от здравните заведения -това е невероятен проблем. Липсват кадри – не ви пускаме в отпуска. Жесток проблем.

Формулата за преодоляване на тези пропуски и слабости е контрол и намеса на държавата във всички измерения на трудовото законодателство.

 

Източник БНР