5 май е международен ден на акушерката


Организира се по  инициатива на Международната конфедерация на акушерките и се отбелязва всяка година, от 1992г. насам.

Водени от мотото на Международната конфедерация на акушерките (ICM)„Светът се нуждае от акушерки, сега повече от всякога”
и желанието си за въвеждане на европейските и световни стандарти в акушерската практика у нас се организират различни събития, които имат за цел да се повиши популярността на акушерската грижа и да запознае обществеността с ролята на акушерката за повишаване качеството на здравните грижи предлагани на жените през различните периоди на техният живот.

Акушерката е медицинско лице, придобило образование, сходно с това на сестрата, но в сферата на гинекологията. Работата на представителите на тази професия е да асистират при раждането.

Бабинден - От 1951 година 21 януари е обявен за ден на родилната помощ.В миналото тази дейност се е извършвала от т. нар. “баби”, които са помагали на жените да родят в домашни условия. У нас образованата акушерка като медицинско лице се появява като понятие още през XIX век. Райна Княгиня е първата дипломирана българска акушерка.

Днес в България ю вече се усеща сериозен недостиг на акушерки. През 2014 г. у нас са работили 3725 акушерки, 250 от които са в пенсионна възраст.
Причините - работната заплата не е адекватна на високите отговорности на професията. Макар в частните акушеро-гинекологични болници и центрове заплатите да са по-високи и условията на труд по-привлекателни, но изискванията са изключително високи и не винаги могат да си осигурят нужните акушерки. Трябва да се има предвид и че средната възраст на акушерките у нас е 49 години. Това очертава настъпващата криза и в този сектор.
По данни на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, през последните години 95% от току що завършилите акушерки напускат България.
Според експертите е необходимо е да се повиши броят на местата за студенти по специалността "акушерка", да се регламентират Центрове за майчино и детско здраве, където акушерки извършват женска консултация и подпомагат младите бъдещи и настоящи родители да отглеждат правилно своите деца в най-ранна бебешка възраст, да се осигури достойно заплащане на труда, както и да се осигури възможност за кариерно израстване и продължаващо професионално обучение.