Международен ден на жените и момичетата в науката

Международен ден на жените и момичетата в науката

възможност за всички да се застъпят в подкрепа участието на момичетата и жените в научната сфера


Момичетата продължават да срещат стереотипи и социални и културни бариери, ограничаващи достъпа им до образование и финансиране на изследователската им дейност, което препятства тяхната научна кариера и не позволява в пълнота да се разкрие потенциалът им.

Жените все така остават малцинство сред учените и взимащите решения лица. Това подкопава усилията по достигането на целите на Програмата за устойчиво развитие 2030 и Парижкото споразумение за климатичните промени, които подчертават ключовата роля на джендър равенството и науката.
В същото време момичетата и жените носят най-тежкото бреме на бедността и неравенството – те се намират на предната линия на климатичните промени, включително свързаните с природни бедствия и катастрофи. В най-голяма степен страдат момичетата и жените от селските райони и районите в неравностойно положение.
В посланието се подчертава, че днес напредъкът трябва да започне с правата и достойнството на жените, чрез насърчаване на тяхната изобретателност и иновации: „Това послание беше подчертано по време на последните две конференции на страните от рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (COP 21 и 22). Човечеството просто не може да си позволи да игнорира половината от своя творчески потенциал. Трябва да се разширяват правата и възможностите на момичетата и жените на всички равнища – в обучението и проучванията, в управлението и преподавателската работа, във всички научни дисциплини.international-day-of-women-and-girls-in-science
Тази цел лежи в основата на Манифеста „За жените в науката“, който ЮНЕСКО съвместно с Фондация „Л’Ореал“ публикува 2016 г. с цел привличане на правителствата и заинтересованите страни за насърчаване пълноправното участие на момичетата и жените в науката.

"Ние сме длъжни да вдъхновяваме момичетата и девойките, като предоставяме на младите жени учени възможности за наставнически услуги, за да им помогнем в кариерното развитие. Ние сме длъжни да повишаваме осведомеността относно работата на жените учени, като им предоставяме равни възможности за участие и ръководство в широк спектър научни органи и събития на високо равнище“, подчерта генералният директор на ЮНЕСКО и призова: „Светът се нуждае от науката, а науката се нуждае от жените. Нека всеки да подпише Манифеста за жените в науката. Заедно можем да постигнем успех.“

Международният ден на жените и момичетата в науката е обявен от Организацията на обединените нации с цел за постигане на равен достъп на жените и момичетата в образованието и науката. Отбелязва се от 2016 г. на 11 февруари. Според доклад на ЮНЕСКО през 2013 г. 28,4% от изследователите в световен мащаб са жени.


Послание на Генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова отправи послание по случай 11 февруари, Международният ден на жените и момичетата в науката, който се отбелязва за втори път на 11 февруари 2017 г.

/БГНЕС/


0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.