Международен ден за борба с расовата дискриминация


На 21 март 1960 година по време на мирна демонстрация срещу апартейда, полицията в Шарпвил, Южна Африка, убива 69 души между които жени и деца. Шест години по-късно под девиза „Обединени в борбата срещу расизма: равенство, достойнство, справедливост” Общото събрание на ООН обявява 21 март за Международен ден за борба с расовата дискриминация. Световните лидери бяха призовани да увеличат усилията за премахване на всички форми на расова нетърпимост и дискриминация.
50 години минаха от тогава, но в цял свят расизмът продължава да намира всякакви форми на проявление.