Международен ден на възрастните хора

Международен ден на възрастните хора

Докато са живи нашите родители, може да се чувстваме деца (и не е важно на колко години сме)
Нека да са живи нашите родители. И здрави!


На 14 декември 1990 г Генералната асамблея на ООН решава да се отбелязва 1 октомври като

Международен ден на възрастните хора

(International Day of Older Persons).

Започват да отбелязват този ден отначало в Европа, след това в Америка, а в края на 20-ти век и в целия свят.

С много събития този ден се отбелязва в Скандинавските страни. На този ден програмите на Радио и ТВ са съобразени с интересите на по-възрастните. Организират се различни фестивали, асоциациите за защита правата на възрастните хора организират различни събития, конференции, конгреси.

Организират се различни благотворителни акции и концерти.

Генералният секретар на ООН казва, че ООН призовава правителства, частен сектор, граждански организации и всички хора на планетата да съсредоточат внимание на създаване на общество за всички възрасти, както е предвидено в плана от Мадрид за действие по проблеми на стареенето и в съответствие с целите в областта на развитие, формулирани в Декларацията на хилядолетието (за нея повече тук Програма на ООН за развитие )

А също така и мащабни, глобални цели за развиетие.

С общи усилия страните могат и са длъжни да обезпечат хората не само да живеят по-дълго, но и да живеят по-качествено, разнообразно, пълноценно и с повече удовлетворение.

Факт: Застаряването на населението поставя огромни предизвикателства пред здравните и социалните системи, особено в бедните страни, заяви Джон Берд, директор на отдел в СЗО: Към средата на века над 2 милиарда души ще бъдат на възраст над 60 години, като ще се увеличава и броят на надхвърлилите 80 години

Този ден се отбелязва в България

В Япония в третия понеделник на септември се отбелязва Ден на почитание към възрастните хора (може би този ден има общо с нашата Прошка, когато младите искат прошка от по-възрастните)

2012 – Европейска година за активен живот на възрастните хора

 

Организацията на Обединените нации (ООН) изготви доклад, в който се акцентира на факта, че към 2050 година ще има много повече пенсионери от деца, а столетниците от 316 хиляди с днешна дата ще наброяват три милиона души след 40 години.

Затова програмите за насърчаване и подпомагане на раждаемостта трябва да станат приоритет на правителствата по света.

Бързото застаряване на нациите в международен мащаб е факт, а новите данни разкриват, че след 40 години 80% от всички пенсионери ще живеят основно в развитите икономики.

В доклада на ООН се казва още, че огромен брой от възрастните мъже и жени са подложени на постоянна дискриминация от обществото.

Също така все повече хора над 60-годишна възраст ще страдат от деменция през следващите четири десетилетия и ако днес техният брой е около 36 милиона, то през 2050 година тази цифра ще достигне 115 милиона души. Само за лечение на споменатото заболяване в света се харчат 604 милиарда долара в рамките на една година.

 

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.