Международен ден на семейството


(International Day of Families)


Е празник определен от генералната асамблея на ООН през 1993 г. целта на този ден е да привлече внимание към многобройните проблеми на семейството.


Семейството това е основната клетка на обществото, носител на човешките ценности, на историческата приемственост между поколенията. За всяка държава семейството е основен фактор и показател за стабилност и развитие. През цялата история за развитието на една страна са съдили по положението на семейството и отношението на държавата към него.

На 15 май в цял свят се провеждат многобройни празнични и просветителски мероприятия, като концерти, благотворителни акции, тренинги за млади семейства, конференции и други програми, посветени на въпроси свързани със семейството.

Всяка година се избира и определена тема за този ден. През 2014 г. темата на Международния ден на семейството е „Роля на семейството в процеса на развитие на човечеството“

Един празник с 20 годишна история -  15 май  - Международен ден на семейството


family day

По този повод Асоциация Общество и Ценности публикува Световната декларация за семейството на български. Тя има за цел да насърчи подкрепата на гражданите и обедини обществените усилия в подкрепа на естественото семейство, основано на брачния съюз между един мъж и една жена. Тя се основава на Всеобщата декларация за правата на човека и редица международни документи признаващи семейството за естествена и основна клетка на обществото, с право на закрила от държавата.

Документът отразява начини, по които семейството е отразено в 111 конституции от цял свят. "Семейството, универсална общност, основана на брачния съюз на един мъж и една жена, е в основата на обществото, силата на нашите народи, и надежда за човечеството" се посочва в Декларацията.  Тя призовава граждани, лидери и политици да се погрижат приоритетно за защитата и укрепването на семейството, като стълб на свободата и ключа към развитие, просперитет и мир.