Международен ден на социалния педагог

Това е сравнително млад празник. През май 2009 г в Копенхаген се провежда XVII Международна конференция на социалните педагози с участие на представители на 44 страни, на която се приема решение за отбелязване на този ден.

Социална педагогика е наука, която изучава възпитанието в контекста на социализация, т.е. отчита се въздействието на околната среда на формиране на личността. Една от нейните функции е да разработва система от правила, които дават възможност да се възпитава човек по оптимален начин.

На този ден се провеждат най-различни събития. Темите могат да бъдат

-      Повишение ролята на семейството в развитие на социума

-      Духовно-нравствено и социално политически потенциал на обществото и конкретно на българското общество

-      Здравословен начин на живот

-      Възпитание на децата и на младите хора

-      Социални конфликти и начини на преодоляване

-      Проблеми, които поставят динамичните промени в технологиите, интернет и социаните мрежи

Организират се мероприятия посветени на темата

На  15 март се отбелязва Световния ден на социалната работа. Всеки трети вторник на месец март се дава почит и уважение към една непопулярна професия в България. Професия, която често бива омаловажавана и дори пренебрегвана.