Каво: празник „Модата се мени, фолклорът остава“
Къде: село Генерал Инзово
Кога: 23 юи 2018 г.

През 2018 г. за трети път. Целта и идеята на празника са свързани с утвърждаване на фолклорното богатство на община "Тунджа" в съвременния начин на живот. Той е един различен поглед и прочит на тунджанското танцово, музикално, кулинарно и приложно изкуство.

 

Участието в празника е доброволно, но всеки който се включи в него, е длъжен да спазва правилото да е облечен в носия (автентична, сценична или стилизирана). Допуска се участието с носии и от други държави.

Селата от територията на община „Тунджа“ се представят както с автентични носии, така и с традиционни ястия, характерни за всяко от тях. Празникът се провежда под патронажа на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев и кмета на село Генерал Инзово.