Международен ден на младежта


Международният ден на младежта е тематичен празник.

В България за първи път 12 август се отбелязва официално през 2007 година. Международният ден на младежта дава възможност да се разгърнат възможностите и потенциала на младите хора, да отбележи техните постижения и да планира начини за по-доброто им включване в развитието и прогреса на нашето общество. Дава уникалната възможност за това - младите хора да бъдат интегрирани в процеса на вземане на решения на глобално, национално и местно ниво.

Фокусът се поставя върху привличане на общественото внимание върху проблемите на младите хора чрез информационни кампании в тяхна подкрепа, организиране на диалог и акцентиране върху богатството и разнообразието от умения, интереси и стремежи на младежите.

На 17 декември 1999 г по предложение на Световната конференция на министрите на младежта Генералната асемблея на ООН установява нов празник

През 2014 г темата е „Младите хора и психичното здраве“ това е един от проблемите на съвременната действителност.

International Youth Day 2014

Броят на психичните разстройства расте с годините и младите хора, които изпитват проблеми с психичното здраве, често са изолирани от обществото.

Международният ден на младежта през 2014 г. призовава да се обърне проблем на този проблем, да се повиши информираността за проблемите на психичното здраве, да се помага на младите хора с тяхната адаптация в обществото. Тези и други мерки позволяват на младите хора с психични разстройства да живеят по-пълноценен живот и да получат необходимата подкрепа от обществото.

В настоящето време младите хора срещат и други проблеми, основните от които са престъпност, наркотици, СПИН, растяща безработица.

Днес по планетата има 3 милиарда хора на възраст до 25 години. През 2050 г. броят на възрастните хора, над 60 години ще се увеличи и ще достигне до 2 милиарда. Застаряването на населението и хронично болните е един от най-големите проблеми в България.

Историята на празника: На 17 декември 1999 г. с резолюция 54/120, Общото събрание на ООН приема направените препоръки на Световната Конференция на министрите отговорни за младежта /състояла се в Лисабон на 8 - 12 август 1998г./ 12 август да бъде обявен за международен ден на младежта.

снимка Ecomission 21st Century, Ловеч, на 12.08.2014 г.