Ден за защита на личните данни — гарантиране правото на неприкосновеност на личния живот


На 28.01.1981 г. е приета Конвенция No 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. По инициатива на Съвета на Европа, от 2007 г. на 28 януари се отбелязва

Ден на защитата и неприкосновеността на личните (ни) данни


чиято главна цел е да подсеща нас, гражданите, да не забравяме колко много от личната ни информация се събира и обработва от различните по вид администратори на лични данни, защо това се прави и с какви права разполагаме в това отношение.
Задължението за внимателно отношение към личната информация е споделено между администраторите на лични данни и физическите лица, т.е. ние също носим отговорност за какво и как се използват нашите лични данни. Пример за това може да бъде абсолютно легитимният ни отказ да позволяваме копиране на личните ни документи.

Наше право и задължение е

  • да четем договорните условия, по силата на които предоставяме достъп до личните си данни;

  • да изискваме информация от администраторите на лични данни, относно каква това каква лична наша информация е предмет на обработване;

  • да изискваме корекция на неточно обработена наша лична информация;

  • да разполагаме с правото да искаме заличаването на всякакви данни, когато операторите на лични данни са събрали в надвишаващ необходимия за целта на обработването им обем.


lichni danni

През 2014 г. 90% от европейците се опасяват, че приложенията за мобилни устройства събират техните данни без съгласието им. 7 от всеки 10 европейци се опасяват от начина, по който компаниите биха могли да използват обявяваната от тях информация. 
Европейският съюз призовава за модернизиране на правилата за защита на данните в Европа, датиращи от 1995 г., което ще доведе до укрепване на неприкосновеността на личния живот в интернет и ще е от полза за предприятията. Националните органи в областта на защитата на данните  ще получат правото да глобяват компании, които нарушават правилата, а личните данни, събирани за целите на правоприлагането, ще бъдат по-добре защитени. (Източник euranetplus)

Светът е различен днес, живеем в дигитална епоха, в която информацията расте като обем и обменът на информация по цялото земно кълбо е по-лесен и мигновен. Личните ни данни, може да се съдържат в електронните ни съобщения, в електронната ни поща, в социалните мрежи, обработват се от сървъри в различни точки на планетата, за да стигне едно електронно съобщение до нас то може да обиколи и целия свят. Бързото развитие на технологиите и увеличението на информационните потоци по света поставят нови предизвикателства пред защитата на правото на неприкосновеност на личните данни.

Важно и отговорно е да гледаме на нашите публикации в социалните медии като на споделяне на лична информация. Има различни софтуерни разработки, които по честота на срещани думи в публичните ни публикации и изградени модели могат да предвиждат от честота на сърдечно съдови заболявания до социологически проучвания и резултати от избори.

През 2015 г. НАП стартира услугата ПИК – наша отговорност е да пазим своя персонален идентификационен код, който дава достъп до данъчните ни задължения, социално и здравно осигуряване.