На 11 октомври се отбелязва един съвсем нов празник

Международен ден на момичетата (International Day of the Girl Child).


През 2013 г се отбелязва за втори път. Генералната асамблея на ООН провъзгласи този ден на асамблеята на ООН на 19.12.2011 г. при приемане на резолюция 66/170 като внимание към уникалните проблеми с които трябва да се срещат в целия свят.

През 2012 г. темата на празника е – брак в детска възраст. Статистиката показва, че всяка трета жена в света се омъжва преди да навърши 18 години. Една трета от тях стъпват в брак преди навършване на 15 години. В развиващите се страни статистиката е още по-плашеща – там те се омъжват още по-рано и на възраст 15-19 години вече са майки.

През 2013 г. темата на празника е по-позитивна – „Новаторство в образованието за момичета“ -  информацията е достъпна на сайта http://www.un.org/en/events/girlchild/

Тема са не само новите технологии, а и необхдимостта от това държавите да създадат повече ъзмоцности за развитие и образование на момичетата.