System Administrator Appreciation Day или Ден за благодарност на системния администратор

27 юли 2012 г.

Всяка година в последния ден на юли в петък се празнува денят на системния администратор, база данни, на имейл системите и програмното обезпечение. Това е американски празник и тази година се отбелязва за 12-ти път -

July 29, 2011 ( Last Friday Of July) - 12th Annual - System Administrator Appreciation Day

Казват, че професията на системния администратор е като тази на лекаря - ако работите добре няма и да го забележат, но ако не работи добре - всеки си мисли за него и активно го търси за да бъдат разрешени проблеми. Не е само фолклор когато казват, че ако сисадмина остава незабелязан и не му се налага да прави нищо, това означава, че си е свършил работата, но ако всеки го търси,значи нещо не е както трябва.

За основател на празника се приема системния администратор от Чикаго Тед Кекатос (Ted Kekatos), който смята, че поне веднъж в годината системните администратори трябва да получават благодарност за своя труд. За първи път този празник е отбелязан на 28 юли 1998 г.

Празникът бързо става популярен по цял свят, като ден за благодарност на хората, които обезпечават нашата работа с компютрите, компютърните мрежи и нашата информационна сигурност. Ако за миг се замислим колко е важно това и на работа и у дома, заслужава си да кажем благодаря на човека, който се грижи за нашата работа.

Защото благодарение на неговите умения и знания ползваме компютър, получаваме имейли, комуникираме с целия свят, ходим в Facebook, Twitter ... Google, посещаваме любимите си сайтове и се чустваме като част от едно голямо социално онлайн семейство. Не е хубаво да се сещаме за него само когато имаме проблем с преинсталацията на Windows или не можем да се вържем към Интернет.