12 погрешни разбирания, присъщи на младостта


Много от проблемите и радостите имат абсолютни измерения, докато сме млади. Между 20 и 30 години човек преживява щастието силно, защото то идва в непознати, разтърсващи форми. На тази възраст е, провалът се приема едва ли не за края на света. Това се случва с младите хора, които имат добро образование, поставят си високи цели, амбициозни, честолюбиви, млади хора, които живеят с свят, който е свързан, без граници, в който може да се поръча и купи всичко.

Кои са най-честите заблуди в мисленето на младите в този период от живота? Business Insider цитира отговорите на допитване с този въпрос в сайта  Quora. Според участниците често младите се заблуждават следното:

 • "Да ме отхвърлят е най-лошото, което може да ми се случи". Впоследствие те се убеждават, че отказите могат да бъдат повод за създаването на промяна - нова и велика.

 • "Винаги мога да отложа усилието да бъда по-здрав за малко по-късно". (И да пуша, да се храня редовно в ресторанти за бърза закуска.)

 • "Щом си добър в училище означава, че ще бъдеш и добър на работа".

 • "Ако направя грешка сега, докато оформям живота си, това ще има фатално въздействие до края на дните ми".

 • "Всички трябва да ме харесват". Дори онези, с които не си заслужава да си прекарваме времето.

 • "Щом си образован значи, че имаш всички необходими отговори на важните въпроси". Истинският начин да се учим е с житейски преживявания.

 • "Ако се преместя в друг град ще стана по-щастлив човек". Щастието е вътрешно състояние.

 • "Конкуренцията е по-важна от сътрудничеството".

 • "Материалните ми придобивки имат по-голямо значение от изживяванията". Физическите обекти, които успяваме да си купуваме с първите ни приходи, създават глад за още и още по-добри такива предмети. Макар да ни доставят моментно удоволствие, скъпите стоки бързо остаряват и се обезценяват.

 • "Като говориш ставаш по-влиятелен, отколкото само като слушаш". Изненадващо е колко много можем да разберем, ако замълчим и се вгледаме внимателно в заобикалящата ни среда.

 • "Човек е ограничен в това, което може да постигне".

 • "Трябва да знам какво искам и грешки не се позволяват". Макар че се губи време в експериментиране след като сме станали на 20, тези години са период на търсене на себе си. Важното е да открием добро място, което работи за нас.