Честит имен ден на Борис, Борил, Боряна, Борислава, Борислав.


На 2 май Православната църква чества паметта на свети цар Борис-Михаил - покръстител на българите.


car boris


Българският владетел Борис, царувал между 852-ра и 889-а година, налага християнството и въвежда славянската писменост в България. През 864-а година се покръства в Плиска с целия си род и получава християнското име Михаил. Княз Борис-Михаил постига международното признание на автономна Българска архиепископия под върховенството на Цариградската вселенска патриаршия. Приема учениците на Светите братя Кирил и Методий и създава Охридската и Преславската книжовна школа. След смъртта му е канонизиран за светец и удостоен с царска титла.


Плод на неговата културна политика е въвеждането на старобългарския език и писменост в богослужението и в държавния живот и създаването на първите български книжовни и просветни средища.


Цар Борис-Михаил изцяло се отдал на проповядването на Християнството, като за тази цел дори се оттеглил от престола и станал монах, като оставил скиптъра на властта в ръцете на своя син Владимир. Недоволните боляри обаче подтикнали Владимир да върне отново езическата религия, но цар Борис бил готов на всичко, за да защитава християнството и потушил метежа.


На престола този път поставил другия си син Симеон, който се оказал ревностен последовател на Христос. Именно по това време учениците на св. Кирил и св. Методий идват у нас и България започва да се изгражда като религиозно-просветен център на Балканите.


Цар Борис окончателно се връща в манастира и се отдава на пост, молитва и книжовна дейност и умира на 2 май през 906 г. Той е наречен равноапостолен светец, защото неговото дело в България и на Балканите може да се равнява на делото на първите апостоли.