Нови правила за получаване на детски добавки


Всички семейства с получени месечни помощи за отглеждане на дете в периода 1 март - 28 юли миналата година, трябва по график да посетят службите за социално подпомагане тази година и да декларират дали отговарят на новите условия за изплащане на средствата. До края на януари, социалните служители трябва посетят тези, на които е отпусната помощ от 1 март.


От 28 юли 2015 г.  са в сила промените в закона за социалното подпомагане, с които се затегна режимът за получаване на месечните детски добавки. Затова и всички с отпуснати такива преди тази дата трябва да получат нова преценка, обясни пред БНР Зоя Попова, главен експерт към Агенцията за социално подпомагане:

„Да декларират наличието на промяна в обстоятелствата, при които тези помощи са отпуснати. По-конкретно това е дали семейството живее постоянно в страната, както и с промяната в дефиницията за семейство. Според промените родителите, които живеят на един и същ адрес и са без сключен граждански брак, също се разглеждат като семейств”, обясни Попова.

След като посетят социалните и декларират наново обстоятелствата, ще се направи преценката дали средствата да продължат да се получава.

„Лицата първо трябва да посетят Дирекцията, за да декларират има ли промяна или няма в обстоятелствата. При тези, при които промяната е свързана с родители, съвместно живеещи на един адрес, само те подават ново заявление-декларация с нова преценка, с всички необходими документ”, посочи Попова.

Детските добавки за бедни родители се отпускат за срок от 12 месеца.

„За януари тези, които трябва по принцип да си подновят заявленията-декларациите, са около 54 000, плюс останалите, които са по график”, допълни Попоива.

За да няма струпване и преценката да се направи в срок по график до края на февруари дирекциите за социално подпомагане трябва да посетят родителите с отпуснати семейни помощи от 1 април и 1 май миналата година. А до 31 март – тези, на които парите са отпуснати след 1 юни и 1 юли.

Информация и декларации няма да подават само семействата на деца с увреждания и приемните родители.