Изложба "Орнаментирани плъстени килими от Видинско"


Етнографския музей в Пловдив от 10 май до  30 юни 2016 г.


Плъстените изделия са характерни за бита и културата на номадските народи от най-дълбока древност. Това е и най-старият начин за правене на тъкани, за който не е необходимо оборудване или сложни технологии. Този процес е открит още преди 8000 г. пр.н.е., далеч назад в палеолита.

Българската народна материална култура е съхранила някои традиционни начини за изработване на плъстени изделия, сред които особено място заемат орнаментираните килими.

kilimi plyst 1

Видинските орнаментирани плъстени килими са малки по размер, с бял фон и тъмни орнаменти, или тъмен фон и светли орнаменти. В някои редки екземпляри са използвани допълнително и други цветове: червен, розов, оранжев. Върху видинските плъсти присъстват важни символи, които носят основния идеен замисъл на композицията и разкриват същността на предмета. Върху такава плъст, освен инициали, имена и дати, се срещат символични и магически изображения, явно свързани с благопожелания към брачната двойка.

Плъстите са нетъкана материя, произведена от разчепкана овча вълна, подложена на влага, топлина и натиск. Преди два-три века този начин за производство е изоставен във Видинско. Възприета е практиката първо да се изтъче дебелият плат, а после да се занесе на тепавицата. Така се получава много здрав материал, по-лек и по-лесен за поддръжка.

Експонатите в изложбата са от фонда на Историческия музей във Видин.

Източник: БНР