Автогенната техника на Шулц се състои от 6 стандартни упражнения, които представляват началния курс, и 7 медитативни упражнения, които се включват в т.нар. "висш курс". Правят се по 2 или 3 тренировки на ден, обикновено след хранене в подходящи звукоизолизани помещения с комфортна температура.

autogen training 1
Начален курс
В началния курс се използват следните стандартни упражнения:
Първо упражнение:
1. Аз съм спокоен...дясната ми ръка тежи...
Продължителност 30-40 секунди. Практикува се няколко дни
2. Аз съм спокоен...дясната ми ръка тежи...
Аз съм спокоен...лявата ми ръка тежи...и двете ми ръце тежат
Продължителност 30-40 секунди. Практикува се 2-3 дни
3. Аз съм спокоен...дясната ми ръка тежи...
Аз съм спокоен...лявата ми ръка тежи...
Аз съм спокоен...левият ми крак тежи...десният ми крак тежи...
Продължителност 30-40 секунди. практикува се 2-3 дни
4.Аз съм спокоен...десният ми крак тежи...Аз съм спокоен левият ми крак тежи...
Продължителност 30-40 секунди. Практикува се 2-3 дни
5.Аз съм спокоен...десният ми крак тежи...Аз съм спокоен...левият ми крак тежи...И двата ми крака тежат...
Продължителност 1 минута. практикува се 4-5 дни
6. Аз съм спокоен...десният ми крак тежи...Аз съм спокоен...левият ми крак тежи...И двата ми крака тежат...
Аз съм спокоен...дясната ми ръка тежи...Аз съм спокоен...лявата ми ръка тежи...И двете ми ръце тежат...Цялото ми тяло тежи...
Продължителност 1 минута. Практикува се 4-5 дни.
С първото стандартно упражнение се цели практикуващият да се научи да релаксира тялото си.

Второ упражнение:
1. Аз съм спокоен...краката и ръцете ми са тежки...Дясната ми ръка е топла...И двете ми ръце са топли...
Продължителност 1 минута. Практикува се 9-10 дни. след това продължителността се увеличава на 75-90 секунди и упражнението се практикува още няколко дни.
2. Аз съм спокоен...ръцете и краката ми са тежки...И двата ми крака са топли...Дясната ми ръка е топла...
Продължителност 3 минути.Практикува се 4-5 дни.
3.Аз съм спокоен...ръцете и краката ми са тежки...и двата ми карка са топли...дясната ми ръка е топла...лявата ми ръка е топла...
Продължителност 3 минути.Практикува се 4-5 дни.
4.Аз съм спокоен...ръцете и краката ми са много тежки...и двата ми крака сатопли...дясната ми ръка е топла...лявата ми ръка е топла...и двете ми ръце са топли...
Продължителност 3 минути. Практикува се 4-5 дни.
5.Аз съм спокоен...и ръцете, и краката ми са тежки...И ръцете и каката ми са топли...Тялото ми е тежко и топло...
Продължителност 3 минути. Практикува се 4-5 дни.
С второто стандартно упражнение се цели да се увеличи степента на релаксация и да се разширят периферните кръвоносни съдове. Известно е, че при повишаване на температурата се получава разширяване на периферните кръвоносни съдове. Това може да бъде постигнато с автосугестиране върху представата за затопляне на тялото.

Трето упражнение:
Целта на третото стандартно упражнение е да се ритмизира и успокои сърдечната дейност. в легнало положение практикуващият поставя дясната си ръка върху сърдечната област и мислено произнася следната автосугестивна фраза:
Аз съм спокоен...ръцете и краката ми са тежки...ръцете и краката ми са топли...сърцето ми бие спокойно и ритмично...
Продължителност 90-200 секунди. практикува се 10-12 дни.

Четвърто упражнение:
Четвъртото стандартно упражнение включва активна автосугестия върху дихателния процес. С това упражнение се цели пряко въздействие върху дихателния ритъм. Използва се следната автосугестивна фраза:
Аз съм спокоен...ръцете и краката ми са тежки и топли...Сърцето ми бие спокойно и ритмично...Дишам дълбоко и равномерно...
Продължителност 2 минути. практикува се 15-16 дни.

Пето упражнение:
Редица физиологични и психотерапевтични изследвания показват, че затоплянето на коремната област довежда до успокоение дейността на Централната нервна система. Петото стандартно упражнение цели стимулирането на аналогичен ефект. използва се следната автосугестивна фраза:
Аз съм спокоен...ръцете и краката ми са тежки и топли...Сърцето ми бие спокойно и ритмично...дишам дълбоко и равномерно...Слънчевият ми възел излъчва топлина...
Продължителност 2 минути. Практикува се 20 дни.

Шесто упражнение:
Физиологичните и клинични нблюдения показват, че охлаждането на челната област на главата с помощта на компреси или други средства довежда до благоприятни за нервната дейност ефекти. аналогичен ефект се цели и с шестото стандартно упражнение. използва се следната автосугестивна фраза:
Аз съм спокоен...ръцете и краката ми са тежки и топли...сърцето ми бие спокойно и равномерно...дишам дълбоко и равномерно...Слънчевият ми възел излъчва топлина...Челото ми е хладно...
Продължителност 2 минути. практикува се 15 дни.

Храната влияе на характера

Американски учени са провели изследване в което са установили връзка между храната, която приема човек и неговото психологическо състояние.

За провеждане на изследването били поканени жени, които били разделени на две групи.

Във висшия курс се използват следните медитативни упражнения:

Първо упражнение:
То представлява медитация върху цвят. след прилагане на шестото стандартно упражнение от началния курс практикуващият усеща приятна вътрешна топлина и спокойствие. От това изходно състояние той започва мислено да концентрира съзнанието си върху обекти с характерни цветове: заснежени планински върхове, цвят на огнена лава, синьо цвете, златисти есенни пейзажи и др. По време на упражнението практикуващият трябва да се опитва да задържа в съзнанието си представата за цветните картини, а не за конкретните форми или цветове.
Упражнението се практикува, докато трениращият се научи да визуализира цветни обекти. Упражнението може да се изпълнява и вечер преди лягане.

Второ упражнение:
Различава се от първото упражнение само по това, че концентрацията на съзнанието се извършва върху въображаеми обекти с точно определен цвят: червен, син, бял, жълт и т.н

Трето упражнение:
При изпълнение на това упражнение, практикуващият се стреми да визуализира конкретен обект: ваза, цвете, определено лице и др.

Четвърто упражнение:
При изпълнението му практикуващият концентрира съзнанието си върху някаква абстрактна идея: справедливост, мир, радост, надежда, любов и др.

Пето упражнение:
При това упражнение концентрацията на съзнанието се извършва върху определено емоционално състояние. Щулц дава следния пример- приятното усещане, когато виждаме връх от Баварските Алпи. (тука това може спокойно да се замени с приятното чувство което изпитваме когато изкачим някой връх). Концентрацията на съзнанието трябва да се извършва не върху конкретния образ, а върху усещанията за спокойствие, пространственост и свобода, които се получават при съзерцаването на пейзажа.

Шесто упражнение:
При изпълнението на това упражнение се извършва вътрешна визуализация на друг човек. В началото трябва да се избират неутрални лица, които не са свързани с нас с отрицателни или положителни емоционални контакти. По-късно обекти ан концентрацията на съзнанието ни трябва да станат лица, с които сме тясно свързани. Отначало нашата субективна природа няма да ни позволи да ги виждаме в техния истински облик. В нашето въображение трябва да се стремим постепенно да се освободим от субективния фактор и да се научим да си ги представяме в техния реален образ, освободен от емоциите, които изпитваме към тях.

Седмо упражнение:
В това последно медитативно упражнение практикуващият фокусира съзнанието си върху абстрактни проблеми от типа на: Какво искам от живота?
Какви грешки допускам аз в живота?

Всички медитативни упражнения в системата на Шулц са с продължителност 30-60 минути.