28 септември от 2002 г. се отбелязва като

Международен ден на правото да знам


Отбелязва се от 2003 г. по инициатива на Международната мрежа на защитниците на свободата на информацията, създадена на международната среща на организациите за свобода на информацията в София, България (28 септември 2003 г.)

Идеята е с различни събития да се напомни, че това право е основополагаща демократична ценност, да се популяризира свободата на информация и да се подобрят стандартите за достъп.

Правото на достъп до информация е:
- важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права;
- условие за открито и отговорно управление;
- е условие за участието на хората.

den-na-pravoto-da-znam

У нас този ден се отбелязва от Програма Достъп до Информация (ПДИ) с годишни награди за принос в областта на свободата на информация от 2003 г. Отличията са в шест категории- четири положителни награди "Златен ключ" и две антинагради- "Златен катинар" и "Вързан ключ".

Целта е: да се окуражават активни граждани, журналисти и неправителствени организации да упражняват правото си на достъп до информация; да се насърчават институциите да изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация, да бъдат прозрачни и отчетни пред обществото; да се посочат институциите, които нарушават правото на достъп до информация.

Номинираните и наградените можете да видите на интернет страницата- http://www.righttoknowday.net