Не се страхувайте да бъдете щастливи!
Вчера, днес, утре или може би точно в този момент!
Никой не може да бъде щаствлив вместо вас или да ви накара да почуствате щастието, ако не поискате

minzuhari niki Картината е на Ники - Николина Енчева

Снимка Асен Асенов Снимка Асен Асенов