Не се обръщай назад
Там всичко е без промяна

Краят на една година идва с усещането, че нещо свършва. Може би, защото сме възпитани, че началото на годината е свързана с раждане, с планове, с нови перспективи...
Важното е да не спираме. Защото опитът е показал, че в зоната на комфорта не расте нищо, освен собственото самочувствие. Няма смисъл да се обръщаме назад, защото там не се случва нищо, то е минало. Така както да се връщаме в местата където сме били щастливи. Как да бъдем като ние не сме същите или с нас не са били хората с които сме били щастливи там.