Притча за най-важните закони


Попитали веднъж един мъдър цар: Много ли закони трябват на една страна, за да процъфтява, а народът й да живее в благоденствие?

А той отвърнал: "Не, само три! Първият от тях е: сърповете и мечовете трябва да светят като огледало! Вторият: Пътят към съдилището трябва да е обрасъл с буйна трева! А третият: праговете на Божиите храмове трябва да са протрити."