Баба Неделя

Баба Неделя

Неделя Петкова, известна като Баба Неделя, е българска учителка и революционерка и будител


Неделя Петкова е роднина на Левски. Била е омъжена за неговия вуйчо Петко Караиванов. В дебелите книжки за нея пише така: Rодена през 1826 г. в Сопот. Родителите й били бедни и тя израства под грижите на леля си Теофания, която е калугерка в Сопотския манастир. Въпросната Теофания я научава да пише и чете, като мисли, че възпитава бъдеща калугерка.
Но греши дълбоко, защото Неделя искала да се образова по светски. И по препоръка на Найден Геров става даскал в девическото училище в София, където работи със Сава Филаретов. Омъжва се още на 19 и ражда 5 деца.


Nedelya_Petkova

По-късно преподава в Самоков, Кюстендил, Прилеп, Охрид, Велес. Именно в Прилеп Неделя организира за първи път честване на Кирил и Методий, а във Велес се включва в местния революционен комитет срещу турците. След разкриването й е изгонена. По-късно основава българско училище в Солун. Когато България става свободна, тя живее в Кюстендил, а после - в Ракитово и София. Умира в столицата на 1 януари 1894 г.

Баба Неделя Петкова остава в хрониките като първата българска учителка в Македония. Тя е светица и пазителка на националния дух и е истинска героиня. За тържеството за Кирил и Методий в Прилеп на 24 май 1865 г. свидетелства дописка във вестник "Турция" от 29 май същата година: "И като ся научиха чрез некои, че утредента е памятта на нашите просветители, ся събудиха и ся събираха еснафски заседания да разяснят на сите, чунки не знаеха кои са тия Кирил и Методия, че ке празнуват утредента ся нагласиха и ся направиха неколку еснафски тескерина, които ся проводиха до църковните надзиратели и в кои им забележиха, че празнуваме памятта на нашите просветители Кирила и Методия и сакаме да се служи тържествено служба, како на Великден со троица священици...".

Умира в София на 1 януари 1894 г.

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.