Мевляна

Мевляна
Джалал ад-Дин Мухаммад Руми, персийският поет, учен и суфи мистик. Наричан е още „Мевляна“, което означава водач.
Най-важното произведение на Руми е „Маснауи-е Манауи“ („Духовни стихове“) – шесттомна поема, разглеждана от много суфии като втора по важност след Корана. Други по-известни произведения на Руми са поемата „Диван на Шамс“ – посветена на Шамс от Табриз, и прозаичната „Фихи ма фихи“ (Съдържащ това, което съдържа).

jalal ad-din muhammad rumi

1. Роден си с крила, защо предпочиташ да пропълзиш през живота?
2. Тишината е езикът на Бога, всичко останало е лош превод.
3. Ако душата ти не е радостна, когато очите ти са отворени, знай, че е затворено окото в сърцето ти. Отвори го.
4. Малките герои побеждават своите врагове. Големите герои побеждават себе си.
5. Ако чашата ни е малка, нямаме право да обвиняваме морето.
6. Когато правиш нещата от душа, чувстваш една река да тече през теб, една радост.
7. Не тъжи. Всичко, което си изгубил, се връща при теб под друга форма.
8. Там, където има руини, има и надежда за съкровище.
9. Ако искаш винаги да светиш като ден, тогава изгори онази своя част, която прилича на нощ.
10. Допитай се до самолюбието си относно делото, което смяташ да извършиш, и каквото те посъветва, ти направи обратното.
11. Когато себичността дойде, Бог си отива.
12. Много от грешките, които виждаш у другите, са собствените ти грешки, отразени обратно към теб. В действителност, ти жигосваш и обвиняваш себе си.
13. Видяхме толкова хора без дрехи на гърба си. Видяхме толкова дрехи без хора вътре в тях.
14. Онзи, който търси нещо, ако ще да действа бавно, ако иска да е бърз, в края на краищата ще открие търсеното... Макар да си болен, немощен или заспал, върви право към онова, което търсиш, пожелай го.
15. Ако търсиш подслон за душата, значи си душа; ако дириш парче хляб, си хляб; ако търсиш капка вода, си вода; ако си по дирите на жестокостта, си тиранин;ако дириш любов, си влюбен. Ти си онова, което жадува душата ти.
16. Бъди силен, без да проявяваш насилие, бъди мек, без да показваш слабост.
17. Една свещ не губи нищо от светлината си, ако запали друга свещ.
18. Бъди нащрек! Спри да изричаш "утре". Много "утре" са идвали и са отминавали. Ако не внимаваш, времето за сеене ще изтече.
19. Един знаещ човек е знаещ поради любовта в сърцето си, а не заради бялата си брада.
20. Това, което търсиш, търси теб.

 

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.