Смисълът на живота - да се чувстваш необходим

Смисълът на живота - да се чувстваш необходим

"Икигай"


японската концепция за дълъг и смислен живот


Каква е вашата причина да се събуждате рано сутрин и да ставате, за да живеете?
Ако отговорът на този голям въпрос ви кара да се върнете в леглото и да се завиете през глава, японската концепция "икогай" може да ви помогне.
Тя произлиза от страната с най-дълголетно население на света. Идеята обаче се разпространява и извън Япония, като начин да се живее по-дълго и по-добре.
Въпреки че няма директен превод, "икигай" комбинира японските думи "икиру" (да живееш) и "кай" (осъзнаване от човека на какво се надява). Заедно двете оформят концепция за "причината да живеем" или идеята да имаме цел в живота.
"Икигай" има и исторически връзки - "гай" идва от "кай", което означава черупка - те са били много ценни по време на периода Хейан (794 до 1185), според Акихиро Хасегава - клиничен психолог и доцент в Университета "Тойо Ейуа". С това, към значението на концепцията се прибавя и смисъл "да цениш живота" или "остойностяване в живеенето".
За да откриете вашата причина, или целта на живота ви, експертите препоръчват да започнете със следните четири въпроса:
За какво живея? В какво съм добър? От какво, дадено от мен, се нуждае светът? За какво може да ми плащат пари?
Като намерите отговорите и балансирате между тези четири области, ще откриете маршрута си към "икигай".

ikigai book

Ikigai (生き甲斐) японска концепция за съществуването


ikigaiТова е накратко, за нас западните и европейските читатели, които винаги търсим бърз начин за достигане до нещата и бърза интерпретация на тази философия на живот.

Но в Япония "икигай" е бавен процес, който често няма нищо общо с работата или доходите. Проучвания в страната са показали, че макар че в нея за мнозина работохолизмът е голям и смисълът на живота е в работата, всъщност това е за под 32% от хората. Смисълът и там е в други неща.
Едно е сигурно - ключът към смисления и дълъг живот е в това човек да се чувства необходим. Да бъде отдаден на нещо или някого, да чувства, че има роля (в група). Така той има нещо, за което да живее. Спре ли да се чувства необходим, умира.
И още: Да знаем какъв е нашият смисъл не е достатъчно. Всички хора, които успяват да приложат концепцията и да живеят дълъг и смислен живот, са превърнали своя смисъл в причина за действие.

по публикация в Business Insider и МАН

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.