Иван Тургенев

Иван Тургенев

Иван Сергеевич Тургенев


(28.10.1818 -  22.08.1883)


Той е сред най-големите и най-авторитетни руски писатели от втората половина на XIX в. Непосредствен продължител на творческите традиции на Пушкин и Гогол в белетристиката. В неговото творчество много ярко се съчетават Пушкиновата пестеливост в израза на Гоголевите социалност и идейност. Той издига на един нов, по-висок етап художествената проза в Русия, като я изпълва с по-голяма човешка топлота и емоционалност, с нови герои и проблеми, с нови открития в областта на жанровата форма и стила.
И. С. Тургенев е първият голям романист на руската литература – създава цяла поредица от романи, между които „Рудин", „Дворянско гнездо", „В навечерието" и „Бащи и деца".


За щастието няма утрешен ден, в него няма и вчерашен, то не помни миналото, не говори за бъдещето, при него има само настояще, - и то не ден, а мигновение.

Когато някой те разочарова, тогава разбираш, че той всъщност не е толкова лош... Просто ти си се отнасял с него по-добре, отколкото е заслужавал и си очаквал от него нещо, на което той не е бил способен.

Думата "утре" е измислена за нерешителни хора и за децата.

Изключенията само потвърждават правилото.

Музика - това е разум, въплътен в прекрасни звуци.

Щастието - както здравето: когато не го забелязва, значи, го имаш.

Спор с човек по-умен от теб: той ще те победи, но и от твоето поражение можеш да извелчеш полза за себе си. Спор с човек с равен на твоя ум: в който и да е победата, в крайна сметка ти ще изпиташ удоволствие от борбата. Спор с човек по-малък от твоя: спорът не е толкова от желание за победа, колкото това, че можеш да му бъдеш полезен.Спори даже с глупаците! Нито слава нито изгода ще получиш... Но защо понякога не се позабавляваш.

Нашите недостатъци растат на една почва заедно с нашите достойнства и е трудно да се извлекат едните, пощадявайки другите.

Ако стремежът произхожда от най-чист източник, той дори и да не се удаде напълно, дори и да не достигне целта си, пак може да донесе огромна полза.

 

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.