Жените в дигиталния свят

Жените в дигиталния свят
Повече жени на трудовия пазар и намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите. Това са част от основните цели, заложени в подготвения "Национален план за насърчаване на равнопоставеността на мъжете и жените през 2018 г."С 20 милиона лева от Оперативната програма "Човешки ресурси" жените се насърчават да се върнат по-рано на работа, за да съвместяват професионален и личен живот. Важен акцент в изравняването на половете е поставено при пенсионната възраст на мъжете и жените. Тя трябва да е еднаква през 2037 година.
Въпросът за равенството е сред приоритетите на страната ни по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. По-конкретно страната ни ще работи по въпроса "Жените в дигиталният свят", а изборът на темата е свързан и с напредъка на България.

По данни на Евростат страната ни е на първо място в ЕС по дял на жени и момичета, заети в IT сектора, почти 28 процента при среден процент за ЕС от 16 на сто, а навлизането на жените в тази смятана за мъжка област е преодоляване на стереотип, посочват експертите, разработили документа.

Тема с продължение, която ще следим през 2018:

Какво: Европейска дигитална и иновационна седмица (EU Digital and Innovation Week)
Къде: София
Кога: 25 - 26 юни 2018
Над 1500 официални гости се очакват по време на IT седмицата, която се очертава като най-значимото в Европа за 2018 г . събитие за технологии, иновации и политики, свързани с дигитализацията във всяка една сфера. Акцент в програмата е асамблеята на 25 и 26 юни, която се организира лично от еврокомисаря по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел.

fandykova gabriel
Веднага след дигиталната асамблея започва 10-ят Webit фестивал. Председателят на фондация Webit Пламен Русев заяви, че над 30% е намален приносът на Европа във формирането на световния брутен продукт от дигитализацията и затова подобни събития са от изключителна важност. От друга страна обаче, София се развива успешно като IT и аутсорсинг дестинация. Непрекъснато расте заетостта в сектора, отбеляза столичният кмет Йорданка Фандъкова.

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.