"Когато човек силно желае нещо, цялата Вселена му съдейства!"


Казват, че ако си пожелаеш нещо по Новолуние то се сбъдва. Самото изричане на желанието е път - така се формулира ясно и вече знаем какво искаме.

Народът казва, че хубавите неща ставали бавно, че всяко нещо си иска времето. Какво можем да направим днес - да спрем за миг, да сложим ръка върху сърцето си и да чуем ритъма на нашето сърце. И ще бъдем една крачка по-близо до нашето желание

girlheart