Най-добрият и най-правилен изход от всяка ситуация е

-      Да забравиш всичко лошо

-      Да запомниш хубавите моменти

-      Да кажеш благодаря за всичко, което сте преживели

И да продължиш нататък

Защото всичко, което се случва с нас, е за добро