Иглика. Много от нас са чували за Игликина поляна, малко са тези които са виждали горска иглика

Иглика Primula elatior 28.03.2019 г. 850 м.н.в. photo: Boyko Kirilov‎