24 май Европейски ден на парковете


Отбелязва се по инициатива на  Европейската федерация на националните и природни паркове.


Европейският ден на парковете е обявен от Европейската федерация на националните и природни паркове EUROPARC. Избраната дата е свързана с 24 май 1909 г., когато в Швеция са създадени първите в Европа девет национални парка.


24 май е обявен за „Ден на парковете" от Генералната Асамблея на Европейските паркове през 1999 г.
През 1999 г., по решение на Министерство на околната среда и водите у нас е определена датата28 май  Ден на парковете в България


Взети заедно, 11-те природни парка на България представляват най-голямата защитена територия в страната.

11-те природни парка на България са: 
Беласица, Българка, Витоша, Врачански Балкан (природен парк), Златни пясъци, Персина, Сините камъни, Странджа, Рилски манастир, Русенски Лом и Шуменско плато.Националните и природни паркове се обявяват с цел да се защитят и запазят области със специфична биологична, естетична и културна дейност.
Един от най-важните аспекти на националните системи от защитени територии е процентът, който те заемат от общата територия на страната. Средно за света той е около 5,19 % а за България 4,95 %.


Най-любимото ми място в София е Борисовата градина, имам късмет да живея толкова близо до него.

Отбелязването на този ден е свързано с инициатива за почистването на парковете и освежаване на туристическата инфраструктура. В почистването може да се включи всеки желаещ!

Национални паркове в България


Витоша, Беласица, Централен Балкан (Габрово, местност Узана), Българка, Врачански Балкан, Златни пясъци (Аладжа манастир), Персина, Рила, Рилски манастир, Русенски Лом (Ивановски скални църкви,крепост Червен), Пирин, Сините камъни (Сливен), Странджа планина (река Велека, Синеморец), Шуменско плато