Европейско листо - новото лого за биопродукти в ЕС


От 1 юли 2010 г. „биологичният знак“ на Европейския съюз ще бъде задължителенЛогото беше избрано чрез гласуване онлайн на спезилано създаден за целта уебсайт. Бяха подадени общо 129.493 гласа за дизайн на новото лого, което ще се прилага за всички биологични продукти в целия Европейски съюз от м. юли 2010 г. Спечелилият проект е дело на Душан Миленкович, студент от Германия, който получи 63% от всички гласове за своя знак „Европейско листо“, съобщи Комисията.

Знакът „Европейско листо“ изобразява звездите, символизиращи ЕС, във формата на листо на зелен фон. Това е пряко въздействащ символ, съдържащ две ясни послания: Природата и Европа.

От 1 юли 2010 г. „биологичният знак“ на ЕС ще бъде задължителен за всички предварително пакетирани биологични продукти, произведени в която и да е държава-членка на ЕС и отговарящи на съответните стандарти. Използването му за вносните продукти няма да бъде задължително.

Ще бъде позволено да се поставят и други частни, регионални или национални знаци заедно със знака на ЕС. Регламентът за биологичното земеделие ще бъде изменен през следващите седмици, за да бъде включен новият знак в едно от приложенията.