Моите деца много обичат животни и често когато бяха малки четяхме това стихотворение на Киплинг. Днес реших да го преведа, без да претендирам за професионален превод.

из"Котката, която се разхождаше сама"

Maца може да седи край огъня и да пее,
Маца може да се катери на дървото,
Или да си играе с глупава, стара коркова тапа на конец
За да се забавлява,но не и мен.
Но аз обичам Бинки,моето куче, защото
Той знае как да се държи;
Taка Бинки е също като първия приятел на човека,
а aз мъжа в пещерата ...........
Maца ще се гали в коленете ми,
Преструвайки се,че ме обича много;
Но в минутата когато отида в легло
Маца тича на двора,
И остава там до зори,
Така че аз знам, че само  се преструва;
Но Бинки, хърка в краката ми цяла нощ,
И той е моя най-пръв приятел!


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


from The Cat that Walked by Himself


Pussy can sit by the fire and sing,

Pussy can climb a tree,

Or play with a silly old cork and string

To 'muse herself, not me.

But I like Binkie my dog, because

He knows how to behave;

So, Binkie`s the same  as the first friend was

And I am the Man in the Cave...........

Pussy will rub my knees with her head,

Pretending she loves me hard;

But the very minute I go to my bed

Pussy runs out  in the yard,

And there she stays till the morning-light,

So I know it is only pretend;

But Binkie, he snores at my feet all night,

And he is my Firstest Friend!

61EVQP8ETFL._SL500_AA300_