Хората могат да се сравнят с вода. Те рано или късно се успокояват, променят се като вода и текат бързо като поток …

Ако съдим за хората по повърхността, без да се опитаме да разберем какво се крие във вътрешността, ако забравим че зад външното спокойствие се крие буря. И обратното, че под бурния водовъртеж може да се крие спокойствие …

Затова важното е какво има под повърхността, колкото се може по-надълбоко да се разбере

Тогава познаваш един човек