Характеристики на добрия човек


Кои са характеристиките на добрия човек? Всеки от нас има своя представа за добрия човек, но има и общи черти. Тях може да видим в краткото видео създадено от The School of Life, в което представят 10-те добродетели на добрия човек. То ще ви накара да си зададете редица въпроси, включително как е редно да се държим с останалите…
Кои от изброените характеристики притежавате? Върху кои области бихте могли да поработите?
1. Издръжливост – изкуството да продължавате напред дори тогава, когато ситуацията изглежда безнадеждна.
2. Емпатия – способността да сте състрадателни и да се идентифицирате с уникалните изживявания на другите.
3. Търпеливост – да запазвате спокойствие, когато нещата не винаги се подреждат по вашия начин.
4. Саможертва – да загърбите собственото си удовлетворение за сметка на нечие друго.
5. Учтивост – да имате добри обноски и да се съобразявате с останалите.
6. Хумор – да гледате от смешната страна на нещата и да умеете да се присмивате на самите себе си.
7. Самоосъзнатост – да поемате отговорности за собствените си постъпки, да сте наясно с това какви сте всъщност.
8. Да умеете да прощавате – да извинявате грешките на останалите, когато това е възможно.
9. Надежда – вяра, че хубавите неща тепърва предстоят, че нещо хубаво ви очаква на хоризонта.
10. Самоувереност – да вярвате в себе си и да поемате рискове.


How to become a better person