Вие не се страхувате от тъмнината

Страхувате се от това, което е в нея

Вие не се страхувате от високото

Страхувате се да не паднете

Вие не се страхувате от хората около вас

Вие се боите да не ви приемат, да не ви отхвърлят

Вие не се боите от любовта

Боите се, че няма да ви обичат

 сними http://cordelia.typepad.com