Бедността е посегателство над човешкото достойнство и нарушаване на основните човешки права - с този мотив 17 октомври е обявен за

Международен ден за изкореняване на бедността (International Day for the Eradication of Poverty)

„Борбата за ликвидация на бедността е едно от основните морални предизвикателства на нашето време – не може да бъде цел на единици, тя трябва да стане призвание на мнозина. В този ден аз настоятелно призовавам всички да се присъединят към борбата за ликвидация на бедността. Заедно можем да постигнем реален и значителен прогрес в делото по ликвидация на бедността“ – това са думи на генералния секретар на ООН на 17 октомври 2006 г

Историята на Международния ден за борба с ликвидация на бедността (International Day for the Eradication of Poverty) е свързана с датата 17 октомври 1987 г когато 100 хиляди човека се събират на площад Трокадеро в Париж , където през 1948 г е подписана декларацията за правата на хората за да се отдаде памет на хората – жертва на крайна бедност, насилие и глад. Събралите се заявили, че бедността е нарушение на правата на хората и потвърдили необходимостта от съвместни усилия да се съблюдават човешките права. Това заявление е върху паметен камък, който е бил открит този ден.

От тогава на този ден хора от различни съсловия и социален статус се събират на 17 октомври за да потвърдят неизменността на своята позиция и да изразят своята солидарност с тези, които имат малко.

Такъв камък има и в градината на Централната сграда на ООН в Ню Йорк. Около него се провежда всяка година церемония.

В своята декларация приета на 22 декември 1992 г Генералната асемблея на ООН обявява 17 октомври за Международен ден за борба с бедността.

Бедността може да бъде финансова, но може да бъде и духовна. За първата винаги може да се направи нещо, за другата – трябва желанието на самия човек.