Ако сте ползвали метро в София навярно ств видели стикерите на които пише

18 октомври европейски

Ден за борба с трафика на хора

През 2007 г. по инициатива на тогавашния еврокомисар по правосъдие и сигурност Франко Фратини 18 октомври е обявен за Европейски ден за борба с трафика на хора

В световен мащаб се смята, че засегнатите са около 2 млн. души годишно.

В България се отчита ръст на този вид престъпления, като обяснението на специалистите е, че завишението идва от това, че все повече хора се съгласяват да свидетелстват и трафикантите стават явни, биват разкривани. Никой обаче не се наема да каже дори приблизително колко в действителност са хората, които са жертви на трафик, но са останали скрити.

Според статистиката за България през първата половин година на 2012 г. идентифицираните жертви са 337, като през 2011 г.  броя на откритите жертви е541. Основно са жени - 269, които в повечето случаи са трафикирани с цел сексуална експлоатация и проституция.

Обект на трафик с хора са и бременни жени с цел продажба на бебета, като за 2011 г.  те са били 29 случая.

Мъжете най-вече биват примамвани в каналите с цел трудова експлоатация, като досега са били открити 41 случая.

 

данните са от Националната комисия за борба с трафика на хора.