Моля ви вярвайте в себе си, обичайте, не се страхувайте от нищо, бъдете свободни, рискувайте. Разбирате ли, животът е такова нещо, в един момент си млад, млад, млад и след това изведнъж и край. Оглеждаш се и мислиш за това колко много неща не си направил защото си се боял, притеснявал, страхувал. Не трябва да се страхувате от нищо. Рискувайте. Дори и да сгрешите. Това е животът. И главното, разбира се, обичайте се един друг. Винаги, всяка минута.

Пожалуйста, верьте в себя, любите, ничего не бойтесь, будьте свободными, рискуйте. Понимаете, жизнь такая штука, что вроде бы ты вот молодой, молодой, молодой, а потом бац — и конец. Оглядываешься и думаешь о том, как много всего не сделал потому что боялся, стеснялся, струсил. Не надо ничего бояться. Рискуйте. Пусть даже вы ошибетесь. Это жизнь. И главное, конечно, любите друг друга. Всегда, каждую минуту.

Л. Гурченко