12 юли е денят посветен на Света Вероника, която се приема за покровителка на фотографите и в цял свят се отбелязва

Ден на фотографа


Съгласно църковните предания Вероника предложила на Исус тъкан за да изтрие лицето си когато вървял по своя път към Голгота. На парчето тъкан се получило неръкотворно „истинно“ изображение на образа на Спасителя.

С паметта на Св Вероника е свързана историята за Неръкотворния образ на страдащия Спасител. Света Вероника става една от популярните народни светии, независимо, че някои църковни инстанции и критици не са съгласни с историческата достоверност за Вероника и легендите.

Според една от легендите, по-късно Вероника проповядвала християнство на юг в Галия. Според друга версия я наричат гръцка принцеса или я отъждествяват с Марфа, сестрата на Лазар. Италианците вярват, че Вероника е изцелила император Тиберий с помощта на своето парче тъкан с образа на Спасителя.

Предполага се, че името Вероника идва от латински от vera icon (истински образ)

Образът и житието на света Вероника са послужили за това да я приемат за покровител на фотографията и фотографите.

veronika

Св.Вероника с платното (Л.Коста)
Statue of Saint Veronica by Francesco Mochi in a niche of the pier supporting the main dome of Saint Peter's Basilica. Statue of Saint Veronica by Francesco Mochi in a niche of the pier supporting the main dome of Saint Peter's Basilica.

Международен ден на фотографа (World Photography Day) се отбелязва в много страни на 19 август.

Вие обичате ли да правите снимки? Споделяте ли ги след това с вашите приятели в Социалните мрежи? Facebook, Pinterest, Instagram….