Истинската любов идва два пъти


Мнозина от нас чакат любовта. Да срещнат г-н Подходящ или мечтаят за рицаря на бял кон докато побелеят…. Някой срещат голямата любов и или се разминават с нея или доживяват заедно до старини.

Но ето до какъв извод достигат психолози от Лондон. Оказва се, истинската любов ни среща два пъти в живота ни. Единият път това чувство остава невзаимно. Специалистите също изяснили, че на 5% от хората сърцето им го разбива тяхната втора половинка. Като всеки седми живее с другия не по любов. Нещо повече 73% от тези, които не изпитват любов към своя съпруг или съпруга, признават че живеят с него след като от тях си е отишла истинската им любов.

Интересен факт е и, че мъжете се оказват по-привързани към своята втора половинка, отколкото жените.

По-рано учените установиха, че любовта не може да продължи повече от една година. За възникване и продължителността на чувствата под името любов отговаря особен протеин, нивото на който в организма на човек остава на високо ниво в продължение най-много на две години.