10 урока от учител


  1. Урокът започва с интереса на ученика към предмета

  2. Преди да обяснявате зарадвайте

  3. След като учениците са се усмихнали ги заинтригувайте

  4. След като сте ги заинтрегували им обяснете за какво им е нужно това

  5. Предавайте своето удивление и възхищение на тези на които обяснявате

  6. Запомня се неочаквания пример

  7. Запомня се това, което е нагледно и това, което може да се използва

  8. Най-висока класа е когато ученикът иска да преосмисли вашата информация и да я обясни на други

  9. Искат да учат не при този, който знае добре предмета, а при този, който е показал как е нужен предмета на ученика

  10.  Урок не е когато знаещите обясняват на незнаещите, а когато на всички им е добре заедно. А това, което е полезно е следствие


 

От книгата „Изкуството да обучаваш“ Design for how people learn (не е издавана на бг)