Дъжд от "падащи звезди"


Метеорният поток Джеминиди е активен от 4 до 17 декември, а максимумът му е тази вечер – очаква се, че на час на небето ще се виждат до 120 светли следи, ако времето е безоблачно. Пикът ще е около 20,00 часа. Но ще могат да се наблюдават и веднага след мръкване.

Метеорите изгарят в горните слоеве на атмосферата на около 100 км над Земята, като някои се движат със 130 000 км в час. Метеорният поток Джеминиди може да се види с невъоръжено око. Изгарящите малки частици създават ярки линии и дори шлейфове от светещ дим по цялото небе.

Радиантът на метеорите от този поток (привидната точка, от която се появяват) се намира в съзвездието Близнаци (на англ. Gemini) от тук идва и името им. Източник на потока Джеминиди е астероидът Фаетон, открит през 1983 г. В пика на активността на потока могат да се видят до сто ярки падащи звезди на час. Потокът не лети срещу Земята, а я догонва, затова скоростта на метеорите не е висока.

Знаете поверието, че ако видите падаща звезда и си пожелаете нещо, че то ще се сбъдне. Затова намислете си ясно и конкретно желание за да се сбъдне.

kibritoprodavchka

Аз лично в момента си спомням за Малката кибритопродавачка на Андерсен, една от най-красивите и тъжни приказки, която започва така „Беше люта зима, валеше сняг, настъпваше тъмна вечер — последната вечер на годината. В тоя студ и в тая тъмнина вървеше по улиците бедно, малко момиченце, гологлаво и босо….“ Затова и моето желание е ясно и го споделям с вас – топлина, топлина за всички хора, за да няма бедни, самотни хора...

geminid

Метеорният поток Джеминиди, сниман през 2012 г.от Кенет Брандън, САЩ