Леонидите са един от най-бързите метеорни потоци, които се движат със скорост около 70 км/сек. В сравнение скоростта на метеорите Тауриди  е до 30 км/сек. Очаква се максималният брой метеори на час да достигне 20. Като цяло може да се видят 1-3 метеора на час, а в южното полукълбо  ще бъдат малко по-редки.

Леонидите са свързани с кометата Темпъл-Тътъл и са известни от 10-ти век - за първи път са описвани от Александрийския патриарх Евтихий II. Кометата обикаля около Слънцето на интервали от около 33 години.

leonidi
На 17 ноември 2017 - пик на активността на ежегодния метеорен поток Леониди, през който преминава Земята в периода от 5 до 30 ноември


Когато земната орбита пресече тази пътека от отломки, парчетата от кометата попадат на повърхността на нашата планета. Заради съпротивлението на въздуха в атмосферата на Земята триенето предизвиква загряване и възпламеняване на отломките от кометата и те изгарят във вид на огнени топки, наречени метеори.

Тези парченца от кометите обикновено са с размерите на песъчинка или грахово зърно, така че те обикновено изгарят напълно, преди да паднат на повърхността на Земята. Метеорите, които оцеляват през цялото пътешествие до земята се наричат ​​метеорити. Но метеорният поток Леониди вероятно няма остави метеорити.