Говорете с децата си, оставете социалните мрежи


Папа Франциск призова да оставим мобилните си телефони и социалните мрежи, когато сме сред близките си и отново да се научим да разговаряме помежду си.


Съвременното предизвикателство е отново да се научим да разказваме, а не да произвеждаме и консумираме информация. В тази посока ни тласкат могъщите и ценни средства на съвременната комуникация. Информацията е важна, но не е достатъчна, защото много често опростява, противопоставя различията и вижданията, подтиквайки да избереш едната или другата страна, вместо да помогне - казва папа Франциск в посланието си на 23.01.2015 г. по повод деня на Свети Франциск Салски, покровител на журналистите.

(Социалните медии, като Facebook, Twitter) могат както да помагат за поддържането на връзка между роднини от разстояние, така и да ги отчуждават. "Голямото предизвикателство днес е да се научим отново как да разговаряме помежду си, а не само как да генерираме и консумираме информация", казва папата.

Семейството, със своите граници и грешки, ако се търси доброто, става училище за прошка. Прошката е динамика на комуникацията. Комуникация, която се изхабява, прекъсва, но чрез изразеното покаяние може да се възстанови и нараства. Дете, което в семейството се научава да слуша другите, да говори уважително, изразявайки собствената гледна точка, без да отрича мнението на другите, ще бъде в обществото градител на диалога и помирението.

Папа Франциск припомни, че децата получават първите си уроци по комуникация в семейството и така се научават как да се отнасят към хора с различна възраст и опит

В един свят, в който често се злослови и се хвърля семето на съмнението, а нашата жизнена среда се замърсява от клюкарството, семейството може да бъде училище за комуникацията като благослов. Особено там, където преобладава неизбежността на омразата и насилието, когато семействата са разделени от каменни стени или от стените на предразсъдъците и озлоблението, когато съществуват всички причини да се каже „стига“, пише папата.

Днес най-модерните медии, от които младите не могат да се откажат, могат както да пречат, така и да помагат за комуникацията в семейството и между семействата. Могат да бъдат пречка, ако се превърнат в начин за измъкване от слушането, за изолиране от физическото присъствие на други, за запълване на момент на тишина и очакване, забравяйки, че мълчанието е интегрална част от комуникацията и без него не съществуват думи, изпълнени със съдържание. Могат да помогнат, ако разказват и споделят, да свързват отдалечените, да благодарят и искат прошка, да правят винаги възможна новата среща. Откривайки ежедневно този жизнен център, който е срещата, това "ново начало", ще можем да ориентираме нашето отношение към технологиите, вместо да бъдем водени от тях. И в тази сфера родителите са първите възпитатели, отбелязва Франциск.

Папата признава, че съвършени семейства не съществуват, но призовава да не се плашим от "несъвършенствата, слабостите и даже конфликтите, а вместо това "да се научим как да се справяме с тях конструктивно". Според него "най-доброто семейство е онова семейство, което умее да общува, започвайки от свидетелството, красотата и богатството на отношението между мъжа и жената и между родители и деца".

Свети Франциск СалскиПрез 1923 г. папа Пий XI провъзгласява Свети Франциск Салски за покровител на журналистите (с разпространяваните от него печатни листове, обясняващи учението на Църквата, той полага началото на католическия печат ) и на католическите писатели.

Източник Радио Ватикана, БТА