В Природен парк „Златни пясъци” бяха открити два нови вида орхидеи. Това са двурогата пчелица (OphryscornutaSteven) и дребнолистният дремник(Epipactismicrophylla), съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

orhidea bg

Растенията са открити при теренни проучвания в местността Бежаната, извършвани в продължение на две години със средства по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". Така броят на дивите орхидеи, установени на територията на парка, се увеличава на 14.

Двурогата пчелица е нежно растение с височина 10-15 см. Великолепните му цветчета приличат на пчела, откъдето идва името му. То е защитено от Закона за биологичното разнообразие и е в "червения" списък на растенията и гъбите в категория "уязвим".

Дребнолистният дремник е също защитен вид, включен в Приложение II на Конвенцията по Международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).

По време на проучването на две тревни местообитания учените се натъкват и на друг рядък вид от семейство "орхидацея" - обикновената пърчовка. За нея има данни, че се е срещала по тези места, но за първи път сега се доказва съществуването й. Това е една от най-високите орхидеи у нас - достига 60-70 см и впечатлява с виолетовите си цветове, които наподобяват змийски език, посочват от екоминистерството.

Източник: МОСВ

на заглавната снимка - пясъчна орхидея на нашето море, снимката е на Дарин