Зелени приятели на здравето


Живял навремето един стар билкар, който имал много ученици. Веднъж той ги завел в планината и им заръчал да потърсят там трева, която не става за лек, а когато я намерят, да се върнат и му я донесат. Когато към края на деня се прибрали, всички носели по няколко растения. Само един от тях не се върнал същата вечер. Появил се чак след три дни - с празни ръце. Бил много уморен. И удивен.

-Прощавай, учителю - прошепнал той, - търсих, търсих, но не успях да намеря нито една тревица, която да не лекува никаква болест.“

Зарадваният учител широко се усмихнал и отвърнал:

-Няма защо да се извиняваш, момче, само ти успя да издържиш изпита.

Така гласи една старинна легенда от времената, когато хората са вярвали повече в легендарното вълшебство на билките, отколкото в прогреса на чудодейната химикофармакология.

Не трябва да губим връзката си с природата  и усета за целебното вълшебство на нейните дарове


bilki bg 1